Hyvää karjalle

Lämpötila-anturit laakasiilossa

HYVÄÄ KARJALLE

-laatua säilörehuun sensoriseurannalla ja navetan mikrobit kuriin luonnonpeptideillä

Auma- ja siilorehun 3D-lämpötilakartta, kansainvälinen digipaalitietokanta sekä uudet antimikrobiaalit maatalouteen uuden EIP-hankkeen aiheina

Jo kahden vuoden ajan käynnissä olleet Digipaali ja Älyrehu EIP-hankkeet yhdistivät voimansa ja hakivat uutta EIP-hanketta maatalouden alkutuotannon ongelmien ratkaisemiseksi. Nyt älyä tuodaan myös auma- ja siilorehun varastointiin: hankkeen innovaatioryhmässä mukana olevan Quanturin lämpötilasauvoilla säilörehun lämpötilaa voidaan seurata jatkuvatoimisesti ja säilörehuvarasto voidaan mallintaa lämpötilakartaksi. Hankkeessa kehitetään uudenlaista sensorisauvaa, jolla voidaan mitata lämpötilaa 2-3 eri korkeudesta.

Toisena innovaationa ovat viime vuonna laajasti uutisoidut variksenmarjoissa elävistä bakteereista löydetyt peptidit. Peptideillä on todettu olevan antimikrobiallisia ominaisuuksia, ja niitä kokeillaan jo sairaalainfektioiden ennalta ehkäisyssä. EIP-hankkeessa peptideille on tarkoitus etsiä käyttökohteita maataloudessa, esimerkiksi vedinkastoaineessa ne voisivat ehkäistä utaretulehdusta.

Uuden hankkeen yhtenä vahvana teemana on kansainvälinen tiedotus ja yhteistyötoiminta. Hankkeessa on eurooppalaisia yhteistyökumppaneita neljästä eri maasta. Digipaalausta kansainvälistetään tavoitellen kansainvälistä paalitietokantaa. Myös muita hankkeen innovaatioita esitellään yhteistyökumppaneiden tilaisuuksissa.

Hyvää karjalle – laatua säilörehuun sensoriseurannalla ja navetan mikrobit kuriin luonnonpeptideillä EIP-hanke aloitti toimintansa lokakuun alussa. EIP-hankkeissa alkutuottajat ja tutkijat ratkaisevat yhdessä maa- ja metsätaloutta koskevia ongelmia. Eurooppalaiset innovaatiokumppanuushankkeet ovat täysin julkisia hankkeita, ja tuloksia levitetään myös Euroopassa EIP-AGRI verkoston kautta. Hanketta vetää Oulun yliopiston Mittaustekniikan yksikkö yhdessä Hämeen ammattikorkeakoulun ja Luonnonvarakeskuksen kanssa. Hankkeen innovaatioryhmässä on mukana maatalousyrityksiä 4 maakunnasta, ProAgria Itä-Suomi, eläinlääkäreitä sekä yritysjäseninä Quanturi Oy, Mtech Digital Solutions Oy ja Chain Antimicrobials Oy. EIP on lyhenne sanoista European Innovation Partnership, eurooppalainen innovaatiokumppanuus.

Yhteystiedot

ILPO PÖLÖNEN
Hämeen ammattikorkeakoulu
puh. +358 40 8305 984
ilpo.polonen(at)hamk.fi

TUIJA KALLIO
Oulun yliopisto, Mittaustekniikan yksikkö
puh. +35850 346 8908
tuija.kallio(at)oulu.fi

Hyvää karjalle -hanketiedot

Aiheeseen liittyvää

Variksenmarja tekee hyvää karjalle – Kajaanin yliopistokeskus vetää tutkimusta, julkaistu 9.1.2020 osoitteessa www.kainuunsanomat.fi

Variksenmarjoja ja älyrehua karjalle, julkaistu 7.1.2020 Hämeen ammattikorkeakoulun uutiskirjeessä